Afdrukken

Elektriciteit

Elektrotechnieken 2de graad TSO / Elektrische installatietechnieken 3de graad TSO

De jongeren leren procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als technici te kunnen bewegen tussen opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder.

ElektrotechniekenElektrotechnieken - Elektrische installatietechnieken - 2de graad TSO
De beginselen van elektriciteit en installatiemethoden worden aangeleerd in de praktisch-technische vakken. Om optimale resultaten te bereiken, vertrekken we vanuit een geïntegreerd leerplan. In het vak installatiemethoden en realisaties leert de leerling zelfstandig een residentiële installatie (huisinstallatie) uitwerken, voorbereiden en realiseren. Dit omvat het aspect tekenen, installatieleer en realisaties. Het vak elektriciteit brengt de leerling de nodige theoretische inzichten bij om berekeningen te kunnen maken betreffende stroomsterkte, vermogen of arbeid in elektrische stroomkringen.

Elektrische Installatietechnieken – 3de graad TSO
In de derde graad TSO verwerven de leerlingen de vaardigheden om industriële installaties en de meer complexe tertiaire installaties zoals bv. in ziekenhuizen, appartementen, winkelpanden, kantoren of scholen, te realiseren. Motoren, industriële verlichting, sturingen met PLC’s en softstarters maken deel uit van de te verwerven kennis. Ook hier wordt gewerkt met een geïntegreerd leerplan.
De geïntegreerde proef of GIP in het tweede leerjaar zorgt voor de perfecte samenhang tussen de vakinhouden elektriciteit, automatisering, installatiemethoden en realisaties.
De leerlingen krijgen de mogelijkheid een opleiding bedrijfsbeheer te volgen, om zich later als zelfstandige te kunnen vestigen.

En later?
Directe tewerkstelling
Directe tewerkstellingsmogelijkheden als o.a.: technicus of installateur residentiële elektrotechnische installaties, technicus of installateur industriële elektrotechnische installaties, installateur domotica, installateur gestructureerde bekabeling, technicus automatiseringssystemen, onderhoudselektrotechnicus, hersteller witgoed, bordenbouwer, magazijnier installatiebedrijf.

7de specialisatiejaar
Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren in een derde leerjaar van de derde graad TSO, zoals bv.: 7de tso stuur- en beveiligingstechnieken, 7de tso industriële computertechnieken, 7de tso regeltechnieken.

Volwassenenonderwijs
Diverse opleidingen in het volwassenenonderwijs binnen hetzelfde domein.

Hoger Onderwijs
Professionele bachelor zoals een PBA Elektrotechniek of ook een initiële lerarenopleiding tot leraar elektriciteit secundair onderwijsgroep 1.

.

Elektrische installaties - 2de en 3de graad BSO

In de BSO-studierichting ligt de klemtoon op praktisch werk. Door het opvolgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zijn de leerlingen in staat zelfstandig werk uit te voeren met de nodige aandacht voor veiligheid, milieu en gezondheid.

Elektrische installatiesElektrische installaties - 2de graad BSO
Deze studierichting richt zich naar jongeren met een uitgesproken handvaardigheid, en een ruime belangstelling voor de technologie en technieken uit het vakgebied elektriciteit. Ze verwerven de kennis, inzichten en attitudes om een moderne huishoudelijke elektrische installatie – onder begeleiding – voor te bereiden en uit te voeren, dit zowel in een nieuwe woning als in een te renoveren woning.

Elektrische Installaties – 3de graad BSO
Waar de klemtoon in de 2de graad op huishoudelijke installaties ligt, wordt in de 3de graad de realisatie van een nieuwe industriële elektrische installatie, of de renovatie of herstelling daarvan uitgevoerd. Hiernaast komen ook de meer complexe aspecten van een residentiële installatie aan bod. Deze doelstellingen worden in alle vakken nagestreefd. Ook de geïntegreerde proef (GIP), dient daartoe bij te dragen.
De leerlingen krijgen de mogelijkheid een opleiding bedrijfsbeheer te volgen, om zich later als zelfstandige te kunnen vestigen.

En later?
Directe tewerkstelling
Residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, hersteller witgoed, bordenbouwer.

7de specialisatiejaar
De leerling kan zich specialiseren en zijn competenties verbreden via een 7de specialisatiejaar BSO “Industriële Elektriciteit” (hyperlink naar lessentabel 7BIE VTIP).

.

7de spec. jaar Industriële Elektriciteit - 3de graad BSO

In deze opleiding staat het gestructureerd creatief denken centraal. Er wordt aandacht besteed aan uitvoeringstechnische aspecten in functie van concrete realisaties, met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om tot praktische realisaties te komen. Het gaat over het complete proces: omschrijving van de behoefte, de conceptuele fase, de voorbereiding, de uitvoeringsfase en de kwaliteitscontrole. 7de specialisatiejaar BSO Industriële Elektriciteit

Het inzichtelijk handelen wordt verhoogd via het uitdiepen van de theoretische aspecten. Via praktijkgerichte oefeningen wordt de kennis van besturings- en automatiseringstechnieken verhoogd.
De professionele aanpak moet leiden naar een doorgedreven beroepsbekwaamheid. Tijdens de bedrijfsstages wordt de schoolse kennis getoetst aan de industriële realiteit: de leerlingen worden er geconfronteerd met de technologische evolutie en ervaren de nijverheidsmentaliteit en het bedrijfsklimaat.

En later?
Directe tewerkstelling
Industrieel elektrotechnisch installateur, installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen, hulpelektricien in grote bedrijven, bordenbouwer, magazijnier in elektrogroothandelszaken.

Volwassenenonderwijs
Men kan ook verdere studies in het betreffende vakgebied aanvangen of zich nog meer gaan specialiseren via volwassenenonderwijs. 

.


.